2 . 4 סיכום השיטות לאפנון ספרתי טבלה 2 . 1 משווה בין השיטות השונות לאפנון ספרתי , וסוקרת את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת משיטות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית