2 . 3 אפנון דופק מקודד ( PCM ) עקרונות אפנון דופק מקודד הוסברו כבר בפרק הקודם . בשיטה זו אין גדלים אנלוגיים ; אות הדפקים וגם המידע ( המתבטא בקידוד האות ) שייכים שניהם לעולם הספרתי . שיטה זו היא השיטה הנפוצה ביותר כיום בתקשורת הספרתית . האות האנלוגי מתורגם לקוד שיכול להיות קוד בינארי או . BCD בנוסף , קיים הקידוד של האות המשודר לערוץ התקשורת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית