2 . 2 אפנון תנופת הדופק ( PAM ) איור 2 . 2 מתאר מערך שידור עקרוני הפועל בשיטת אפנון תנופת הדופק . באיור 2 . 3 מתוארים האותות המתקבלים בכל אחד מהמעגלים שבאיור . 2 . 2 באיור 2 . 2 מתואר אות המבוא האנלוגי העובר תהליך דגימה , כאשר תדר הדגימה נקבע על פי משפט נייקויסט . משך הדגימה חייב להיות קצר ככל האפשר , כדי למנוע שינוי של אות המבוא בזמן הדגימה . מגבר הקו מגביר את הדפקים המתקבלים אחרי הדגימה , ומשדר אותם לערוץ התקשורת . תנופת הדפקים מתקבלת מהאות האנלוגי , ושווה לרמתו בזמן הדגימה . רוחב הדפקים קבוע ומוגדר מראש . תנופת האות הנקלט אחרי המעבר בתווך מושפעת מרעשים , השהיות ועיוותים , הגדלים עם מרחק ההעברה . בפעולת השחזור מרכיבים מהאותות הנקלטים בערוץ התקשורת אות אנלוגי הדומה לאות המקורי . באיור 1 . 19 מתואר מה קורה לדופק עקב מעבר בתווך . בקליטה דוגמים את האות המתקבל , ולכן שינוי הצורה שלו במעבר בתווך משפיע על האות המשוחזר בקליטה . בפעולת השחזור ניתן להתייחס אך ורק לעוצמת האות הנקלט , ולכן בשיטה זו ייתכנו טעויות בזיהוי הרמה האמיתית של האות , שהשתנתה כתוצאה מניחות , מהשהיות , מעיוותים ומרעשים . ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית