2 . 1 העקרונות של אפנון דפקים הצגת אות המידע האנלוגי , שהוא אות המשתנה בצורה רציפה בזמן , בצורה ספרתית מחייבת להמיר אותו לדפקים . כאמור , יש שיטות שונות לאפנון דופק . רכבת דפקים ( pulse train ) ללא אפנון היא צורת גל מחזורית . פעולת האפנון משמעותה הוספת מידע לרכבת דפקים . אחרי האפנון כל דופק שונה מדפקים אחרים , ורכבת הדפקים איננה עוד צורת גל מחזורית . בכל השיטות הספרתיות מבצעים דגימה של אות המידע האנלוגי בנקודות בדידות , כפי שתואר בפרק ") 1 האות הספרתי . (" ניתן להוסיף מידע לדופק על-ידי שינוי אחד מהפרמטרים הבאים : – שינוי תנופת הדופק . גודל התנופה עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה . – שינוי רוחב הדופק . הרוחב עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה . – שינוי מיקום הדופק . המיקום ( ההפרש בזמן בין זמן ההופעה ללא אפנון ובין זמן ההופעה בפועל ) עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה . – קידוד הדופק . הקוד מתאר מספר ספרתי , שגודלו עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה . באיור 1 . 4 תוארו השיטות השונות לאפנון דופק . בכל אחת מהשיטות להצגת אות המידע האנלו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית