מבוא כפי שראינו בפרק הקודם ") האות הספרתי , (" קיימות מספר שיטות להצגת אות מידע אנלוגי בצורה ספרתית . המעבר מפתרונות באמצעות שיטות אנלוגיות לפתרונות באמצעות שיטות ספרתיות לעיבוד אותות היה בבחינת מהפכה , שעברה על עולם האלקטרוניקה בכלל , ועל עולם התקשורת בפרט . מבחינה פילוסופית , המהפכה בטיפול באותות התרחשה בשלבים . מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית , השיטות הראשונות היו מהלך " חצי הדרך " בין צורת המחשבה האנלוגית לעומת שיטת המחשבה הספרתית . ב " חצי הדרך " הכוונה לכך שהאות האנלוגי הומר לאות ספרתי בצורת דופק , אבל המידע התבטא בשינוי הפרמטרים של הדופק – התנופה , רוחב הדופק או מיקומו – בצורה רציפה . רק עם הופעת שיטת אפנון הדופק המקודד , היא ה , PCM- הושלמה המהפכה בתחום התקשורת הספרתית , והטיפול באות הספרתי נעשה בשלמותו באמצעים ספרתיים . מבחינת הסדר של ההתפתחות הטכנולוגית פותחו שיטות האפנון הבאות : – אפנון תנופת הדופק – ( Pulse Amplitude Modulation – PAM ) אפנון רוחב הדופק – ( Pulse Width Modulation – PWM ) אפנון מקום הדופק – ( Pulse Position Modulation – PPM ) אפנון דופק מקודד ( Pulse Code Modulati...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית