שאלות חזרה לפרק 1 שאלה 1 . 1 הסבר מהן הבעיות שבהן נתקלים בהעברת מידע אנלוגי למרחקים ארוכים . היעזר בתרשימים מתאימים . שאלה 1 . 2 הסבר מהי פעולת הדגימה והשמירה . שאלה 1 . 3 הסבר מהי פעולת הכימוי . שאלה 1 . 4 הסבר את האופן שבו מתבצע תהליך הכימוי . שאלה 1 . 5 הסבר מהו תהליך הקידוד . שאלה 1 . 6 הסבר מדוע נדרשות שיטות קידוד שונות של האות הספרתי המשודר בערוץ התקשורת . שאלה 1 . 7 הסבר את התהליך שבו מתבצע שחזור האות האנלוגי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית