1 . 6 שגיאות בהעברת מידע ספרתי השגיאות בהעברת המידע הספרתי נובעות ממספר גורמים : – בפעולת הדגימה נוצרת שגיאה כתוצאה מכך שמשך הדגימה , שאמור להיות אפסי , באופן תיאורטי , איננו אפס ; לכן , אות המבוא משתנה בזמן הדגימה , והדגימה איננה נקודתית . – הרכיב המקבל את מתח הדגימה , בדרך-כלל קבל הנטען למתח המבוא , אינו מצליח להיטען במשך הדגימה הקצרה למתח המבוא , אלא מגיע קרוב אליו . למדנו בתורת החשמל שקבל נטען לפי הנוסחה : v = V + ( v ( t ) ? V )( 1 ? e ? t / ? )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית