1 . 4 פעולת הקידוד בפעולת הקידוד מתרגמים לקוד את המספר המייצג המתקבל בפעולת הכימוי . מכאן גם השם של שיטת האפנון – אפנון דופק מקודד . ( PCM ) הקודים הנפוצים המשמשים לביצוע פעולת הקידוד הם הקוד הבינארי וקוד . ( Binary Coded Decimal ) BCD באיור 1 . 12 מתואר תהליך הקידוד – הפיכת הדגימה לקוד אחרי הכימוי . כדי לבצע את פעולת הדגימה ולאחר מכן את פעולת הקידוד נדרש תזמון מדויק . התזמון מתבצע בעזרת שעון ( CLOCK ) המספק את הדפקים הדרושים לפעולות אלה . נסכם את מה שלמדנו עד עתה על תהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי , בתרשים מלבנים פשוט , כמתואר באיור . 1 . 13 1 . 4 . 1 קידוד האות לקו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית