1 . 3 פעולת הכימוי ( quantization ) בפעולת הכימוי מחלקים את תחום ההשתנות של אות המידע הנדגם לרמות בדידות . האות המקורי הוא אות המשתנה בצורה רציפה . אחרי שהוא נדגם הוא הפך לאות המשתנה בקפיצות . הערך של כל אחת מהמדרגות המרכיבות את האות אחרי פעולת הדגימה והשמירה הוא הערך שנדגם . מאחר שהאות המקורי הוא רציף , יש אינסוף אפשרויות של רמות מתח . המטרה של תהליך הכימוי היא לחלק את תחום רמות המתח האפשריות לתתתחומים צרים , כאשר לכל תת-תחום צר יש ערך בדיד , המתואר באמצעות מספר מייצג . המשמעות של פעולת הכימוי היא מיפוי אינסוף הערכים של רמות המתח האפשריות למספר סופי של מספרים המייצגים את התחומים של המתח של אות המידע . טבלה 1 . 1 שלהלן מתארת פעולת כימוי עקרונית , בהנחה שמתח המבוא משתנה בין 0 ל8- וולט . אנו רואים כי כל מתח מבוא השווה או גדול מ0- וולט וקטן מ1- וולט מיוצג באמצעות המספר . " 0 " בצורה דומה כל מתח מבוא השווה או גדול מ1- וולט וקטן מ2- וולט מיוצג באמצעות המספר , " 1 " וכך הלאה . ברור כי המספרים המייצגים אינם יכולים לתאר במדויק את רמת אות המידע שנדגם . כך , למשל , אות בעל רמה של 0 וולט ואות בעל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית