6 . 1 מערכת שידורי הרדיו 6 . 1 . 1 קיצור תולדות הרדיו 1861 ג ' ימס קלארק מכסוול צופה את קיומם של גלים אלקטרו-מגנטיים , בצורה מתמטית . 1888 היינריך הרץ מפיק גלי רדיו ומגלה את קיומם , באמצעות יצירת ניצוץ חשמלי בין שני מוליכים שיש ביניהם מתח גבוה . הניצוץ גורם להתפשטות גלים אלקטרומגנטיים סביבו . 1894 ג ' וליאמו מרקוני בונה את המערכת האלחוטית הראשונה , ומפעיל באמצעותה פעמון ממרחק 10 מטרים . 1899 מרקוני יוצר לראשונה ערוץ רדיו המקשר בין אנגליה לצרפת . 1900 המדען האמריקאי פסנדן משדר קול אנושי באמצעות גלי רדיו . 1901 מרקוני , הממוקם בניופנדלנד , קנדה , קולט הודעות רדיו טלגרפיות ששודרו מקורנוול , אנגליה , מעבר לאוקיינוס האטלנטי . מדענים רבים האמינו שעקמומיות כדור הארץ תמנע התפשטות גלים אלקטרומגנטיים מעבר לאופק , בהאמינם שההתפשטות היא בקווים ישרים . מרקוני הראה בניסוי הזה שהם טועים . אנטנת הקליטה הייתה מוליך ארוך שקצהו נישא על-ידי עפיפון באוויר . ב12- בדצמבר נשמעו בבירור אותות השידור מאנגליה . מרקוני מעיד על כך : " השאלה העיקרית הייתה – האם גלים אלחוטיים ייחסמו על-ידי עקמומיות כדור הארץ . אני הי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית