5 . 3 משדר FM בסעיפים הקודמים הסברנו , כי באפנון תדר משנים את תדר הגל הנושא ביחס ישר לשינויי אות המידע . לשם-כך משתמשים בדרך-כלל במעגל הנקרא מתנד מבוקר-מתח . ( Voltage-Controlled Oscillator – VCO ) באיור 5 . 6 מסורטט גרף אופייני , המתאר את תלות תדר המוצא במתח המבוא של מתנד מבוקר-מתח . המספרים באיור 5 . 6 אינם מייצגים , כמובן , את כל המתנדים מבוקרי-המתח . בדוגמה שלנו , כאשר מתח המבוא הוא , 6 V תדר המתנד הוא 5 MHz ( התדר המרכזי . ( כאשר מתח המבוא משתנה בשיעור , 6 V ± 2 V תדר המוצא משתנה בצורה ליניארית בתחום 5 MHz ± 5 kHz . לכן , במוצא הVCO- נקבל אפנון תדר בהתאם לשינויי המתח . v אם ננסה לשנות את מתח המבוא מעבר לגבולות , 8 V ÷ 4 V שינויי התדר לא יהיו ליניאריים עוד , ולכן נקבל אפנון תדר לא ליניארי ; עובדה זו תקשה על פעולת הגילוי . לפיכך , תחום העבודה המותר בVCO- שבאיור 5 . 6 הוא 6 V ± 2 V . משדר הFM- כולל אפוא את ה , VCO- מלבד מעגלים נוספים , כמתואר בתרשים המלבנים העקרוני של משדר FM ( איור . ( 5 . 7 בתוך כל מלבן רשום הסימון המקובל בספרות המקצועית לאותו רכיב . הסימון המקובל למגבר ההספק הוא ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית