שאלות חזרה לפרק 4 שאלה 4 . 27 באיור לשאלה זו מתואר אות . x ( t ) אות זה מאפנן בשיטת AM גל נושא בתדר 500 Hz ובעל תנופה של . 3 V סרטט , זה מתחת לזה , את האות המאפנן , הגל הנושא והאות המאופנן . שאלה 4 . 28 נתון אות ה . x ( t ) = ( 8 + 6 cos ? × 10 t ) cos ? × 10 t : AM- א . מהו תדר הגל הנושא ? ב . מהו תדר האות המאפנן ? ג . מהו גורם האפנון ? ד . סרטט את האות המאופנן ( בקירוב ) עבור תחום הזמנים . 0 ? t ? 0 . 5 ms שאלה 4 . 29 אות סינוסואידלי בתדר 40 kHz ובעל תנופה של , 1 V מאפנן בשיטת AM גל נושא בתדר 200 kHz ובעל תנופה של . 10 V  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית