4 . 8 רעש במקלט אחת הבעיות העיקריות בתכנון של מערכת תקשורת ובהפעלתה הוא הרעש . הרעש , נוסף על רוחב הפס של המערכת , מציב את הגבולות לביצועי מערכת התקשורת . עד עתה התעלמנו מהשפעת הרעש על המערכות שתיארנו ; כעת נדון בהשפעה הזו . בסעיף 4 . 6 . 5 ציינו את החשיבות של העברת האות החשמלי ( המידע ) בנאמנות מרבית . אחד הגורמים הפוגמים בנאמנות הוא הרעש . רעשים והפרעות הם אותו חשמליים ( בלתי רצויים (! המתווספים לאות המשודר וגורמים לכך שהאות המגיע אל יעד המידע יהיה מעוות כלומר – לא נאמן למקור . במקלט רדיו , העיוות הזה יכול לבוא לידי ביטוי ברעש קולי , במובן המילולי של המילה . במקלט טלוויזיה , העיוות בא לידי ביטוי בקווים מפריעים על המרקע , או ב " שלג . " בתקשורת מחשבים העיוות יכול להתבטא במידע שגוי המוצג למשתמש . למעשה , התווספות האותות המפריעים אינה מוגבלת לתווך בלבד ; יש רעשים הנובעים מן המקלט עצמו . בהתאם לכך , במערכות תקשורת נהוג להבחין בין רעש חיצוני ( למקלט ) לרעש פנימי ( במקלט . ( רעש חיצוני כל אות חשמלי המתווסף לאות המשודר בתווך נקרא רעש חיצוני . מקור הרעש החיצוני העיקרי הוא דווקא מעשה ידי אדם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית