4 . 7 מקלט AM 4 . 7 . 1 תפקיד המקלט במערכת תקשורת כאמור בסעיף , 4 . 1 המשדר משדר לתווך אות מאופנן בעוצמה מסוימת ובתדר ( גל נושא ) מסוים . האות הזה סובל הפסדים , ועוצמתו מנוחתת פי עשרות אלפים ויותר . למשל , אות AM של רדיו מסחרי המשודר למרחק של 100 ק " מ בלבד ( כמרחק בין חיפה לתל-אביב , ( נחלש פי ! 10 אם נניח שההספק המשודר הוא , 100 W ההספק שיגיע לאנטנת המקלט יהיה , 100 : 10 = 10 W כלומר . 10 nW בלווייני תקשורת , הניחות , ( attenuation ) כלומר מידת ההפסדים בתווך , מגיע ל- 10 ויותר . לעתים קרובות , גודל האות פחות אף מ . 1 µV- אם מתרגמים את ההספקים הזעירים שהוזכרו לעיל למתחים , מגלים שבאנטנה קיים אות שגודלו פחות מ ; 1 mV- מאידך , להפעלה תקינה של הגלאי במקלט דרוש אות שגודלו מאות מיליוולטים , ולפיכך צריך להגביר את האות המגיע לאנטנה . אחד מתפקידי המקלט יהיה אפוא להגביר את עוצמת האות הנקלט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית