4 . 6 משדר AM 4 . 6 . 1 תפקיד המשדר במערכת תקשורת בפרק 3 הצגנו את תרשים המלבנים הבסיסי של מערכת תקשורת אלקטרונית ( איור . ( 3 . 10 נציג שוב את שלושת המרכיבים העיקריים בתרשים המלבנים : משדר , תווך ומקלט ( איור . ( 4 . 17 המשדר הוא המרכיב הראשון בשרשרת המרכיבים של מערכת התקשורת ; תפקידו לאפנן את האות ולשלוח את האות המאופנן ל " דרך חתחתים , " שבסופה נמצא יעד המידע ( מאזין , צופה , משתמש . ( ואמנם , עוצמת האות נחלשת בעוברו בתווך , הוא נוטה להתעוות , וכל מיני רעשים והפרעות מצטרפים אליו עד הגיעו לגלאי שבמקלט ; ועם כל זאת , אנו מצפים שהאות המגיע ליעד המידע יהיה נקי ונאמן למקור המידע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית