4 . 4 אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא DSB – כפי שראינו בסעיף הקודם , אפנן AM הוא בעל נצילות נמוכה ; הדבר הזה נובע משידור הגל הנושא , שלמעשה אינו מכיל כל מידע . אם כך , האם אפשר לוותר כליל על הגל הנושא , ולהסתפק בפסי הצד ? התשובה היא חיובית . שיטת האפנון המיישמת את הרעיון הזה נקראת אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא , ( Double Side Band Suppressed Carrier ) ובקיצור . DSB-SC אנחנו נקצר עוד יותר ונסמן אותו . DSB 4 . 4 . 1 תיאור אות DSB בתלות בזמן אות DSB מתואר בנוסחה : ( 4-25 ) ( 4-25 ) x ( t ) = X ( t ) cos ? t  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית