4 . 2 תיאור ספקטראלי של אות AM נתחיל את דיוננו באות מאפנן סינוסואידלי . אחר-כך נכליל את התוצאה לאותות מאפננים שאינם סינוסואידליים . 4 . 2 . 1 אות מאפנן סינוסואידלי אות מאפנן סינוסואידלי , המתואר בנוסחה , ( 4-5 ) מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו , , A והתדר שלו , . ( f m = ? / 2 ?) f גם הגל הנושא , המתואר בנוסחה , ( 4-1 ) מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו , , A והתדר שלו , . ( f c = ? / 2 ?) , f c התיאור הספקטראלי ( הספקטרום ) של שני האותות מופיע באיור . 4 . 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית