4 . 1 תיאור האותות בתלות בזמן הגל הנושא , שאת תנופתו רוצים לאפנן , נתון בנוסחה A c ( 4-1 ) c ( t ) = A cos ? t . ( 4-1 ) ו- ? הם התנופה והתדר ( הזוויתי ) של הגל הנושא . הגדלים האלה קבועים בנוסחה . ( 4-1 ) הגל הנושא מתואר באיור 4 . 1 א . ' שים לב שלכל שיאי הגל " ) הפסגות (" גובה אחיד . A – כאשר מאפננים את תנופת הגל הנושא , היא איננה קבועה עוד ; לפיכך התיאור המתמטי של גל נושא מאופנן-תנופה הוא : ( 4-2 ) x ( t ) = A ( t ) cos ? t  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית