פרק 4 אפנון תנופה מבוא לאחר שהצגנו בפרק 3 את הרקע לנושא האפנון , נעבור בפרק זה לדיון מפורט בשיטת אפנון התנופה . ( Amplitude Modulation ) שיטה זו , יחד עם שיטת אפנון התדר המוצגת בפרק , 5 מהווה בסיס לשיטות תקשורת רבות . הדוגמה הידועה ביותר היא זו של שידורי רדיו מסחרי לקהל הרחב . שיטת אפנון התנופה מתבססת על שינוי תנופתו של גל נושא , בהתאם לשינויי המידע שאותו רוצים לשדר . זו השיטה הידועה בראשי התיבות . AM – מבחינה היסטורית , זו שיטת האפנון הראשונה שפותחה , וזו גם השיטה הראשונה שנכיר . A ( t ) מייצג את התנופה המשתנה בזמן ; מבחינה גרפית , פירוש הדבר הוא ששיאי הגל הנושא המאופנן לא יהיו בגובה אחיד , , A c אלא בגובה משתנה , . A ( t ) עובדה זו מומחשת באיור 4 . 1 ג . '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית