3 . 3 מתנדים סינוסואידליים 3 . 3 . 1 מבוא אחד האותות היסודיים במעגלים אלקטרוניים הוא האות הסינוסואידלי : חישוב תגובת התדר של מגברים ומסננים מבוסס כולו על אותות סינוסואידליים . ולא רק החישוב התיאורטי ; גם הבדיקה המעשית של מגברים ומסננים מבוססת על מדידת התגובה של מעגלים אלה לאותות סינוסואידליים . לצורך בדיקות אלה , דרושים מתנדים סינוסואידליים , כלומר מכשירים או מעגלים הניזונים ממקור מתח ישר , ומפיקים אות סינוסואידלי בתדר ובעוצמה הניתנים לתכנון מראש . מטרה חשובה אחרת , שאותה משרתים המתנדים הסינוסואידליים , היא התזמון ( timing ) של מעגלים ושל מערכות שונות ; החל בשעונים להוריית זמן מדויק , וכלה במעגלי תיאום ובקרה של תהליכים , שהתזמון בהם מדויק עד כדי מליונית השנייה ואף פחות מזה . לשם כך דרושים מתנדים סינוסואידליים , המפיקים אותות סינוסואידליים בתדר של מגהרצים ועשרות מגהרצים . מעניין אותנו , כמובן , השימוש במתנדים בשטח התקשורת האלקטרונית , ובמיוחד בשידורי הרדיו והטלוויזיה . לדוגמה , שידור תמונת טלוויזיה באמצעות לוויין מבוסס על מתנד סינוסואידלי ( המותקן בלוויין ) בתדר של אלפי מגהרצים ( כלומר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית