3 . 2 מבנה של מערכת תקשורת בפרק 2 ראינו כיצד מעבירים מידע בצורת אות שמע מנקודה אחת לנקודה אחרת , מרוחקת , באמצעות כבל ארוך . בסעיף 3 . 1 ראינו שלצורך העברה יעילה של המידע בתווך , נוהגים " להרכיב " אותו על גבי גל בתדר גבוה ( גל נושא , ( לשדרו לתווך , ו " לפרוק " אותו במקלט ( באמצעות גלאי . ( ערוץ תקשורת כללי ייראה , אפוא , כמו באיור . 3 . 10 איור 3 . 10 זהה כמעט , למעשה , לאיור , 1 . 1 אלא ששם התייחסנו לתקשורת כלשהי בטבע , ואילו כאן אנו מגבילים עצמנו למערכת תקשורת אלקטרונית . דהיינו , מה שמתפשט בתווך הוא גל אלקטרומגנטי , המופק ממשדר אלקטרוני . נדגיש כאן שהמידע בערוץ תקשורת אינו חייב להיות דווקא אות שמע . המידע יכול להיות גם אות ממצלמת ווידאו או אות ממחשב – בכל מקרה הוא יאופנן על-ידי המשדר ויישלח לתווך . המקלט כבר יידע להפיק את המידע המבוקש ולנתב אותו למקום המתאים , דהיינו , מרקע טלוויזיה , מחשב וכיו " ב . 3 . 2 . 1 סוגי מערכות תקשורת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית