פרק 3 העקרונות של מערכת תקשורת 3 . 1 . 1 הצורך באפנון אמרנו קודם שהמשדר ממיר את אות השמע החשמלי באות חשמלי אחר בתדר גבוה , לצורך הכנסתו לתווך . אבל למה בכלל להמיר את האות ? מדוע לא נשלח אותו לתווך כמות שהוא ? יש לכך כמה סיבות , שאת מקצתן נפרט להלן : א . נניח שהתווך הוא אוויר ושאנו שולחים לתוכו את אות השמע החשמלי , באמצעות אנטנה . נניח גם , לצורך הדוגמה , שזהו אות סינוסואידלי בתדר 1000 Hz ( כמו הצפצוף המקדים את מהדורת החדשות . ( מתורת האנטנות ידוע שאות בתדר כזה דורש אנטנה שממדיה מסדר גודל של 30 ק " מ ! אבל ידוע גם שככל שתדר האות גדל , ממדי האנטנה קטנים ; וכאן משתלב האפנון . האפנון ממיר את אות המידע בעל התדר הנמוך באות חשמלי בעל תדר גבוה , המאפשר שימוש באנטנה שממדיה סבירים ( אופן האפנון יוסבר בסעיף הבא . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית