2 . 4 מערכת תקשורת שמע עתה , משהכרנו את המרת גלי הקול לאות חשמלי , ואת ההמרה הפוכה , מאות חשמלי לגלי-קול , נוכל להרכיב מערכת תקשורת שלמה . בפרק הראשון ( סעיף ( 1 . 3 דיברנו על מגבלות מערכת התקשורת הקולית הטבעית . המגבלה הראשונה הייתה של עוצמה , וזו נפתרת באמצעות הגברה חשמלית של אות השמע , כמתואר באיור . 2 . 14 מערכת התקשורת באיור 2 . 14 דומה מאוד לזו המתוארת באיור , 2 . 13 אלא שבאיור 2 . 14 הדגשנו את המרחק בין הדוברת למאזין , והשתמשנו בתיאור הסימבולי של מרכיבי המערכת . הדוברת אינה צריכה לצעוק כדי שהמאזין ישמע אותה . למעשה , המאזין יכול להימצא גם במרחק של , 3 km או של – 300 km זה מותנה בכך שמישהו יטרח לסלול כבל חשמלי כל כך ארוך לצורך העברת הודעות בין שני אנשים . כפי שנראה בהמשך , קילומטרים רבים של כבלים פרושים לאורכה ולרוחבה של הארץ ( מערכת הטלפונים , ( הם משמשים מיליוני צרכנים ( ואז סלילתם משתלמת כלכלית , ( ומערכת התקשורת הבנויה עליהם אינה בסיסית כלל וכלל . מערכת התקשורת המתוארת באיור 2 . 14 היא חד-כיוונית . ( simplex ) כדי להופכה למעשית , יש לאפשר תקשורת דו-כיוונית , ( duplex ) כמתואר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית