2 . 2 פירוק אות חשמלי לרכיבים סינוסואידליים 2 . 2 . 1 ייצוג ספקטראלי של אות סינוסואידלי אותות מידע אינם סינסואידליים ; גם האותות המשודרים לתווך אינם סינוסואידליים . כיוון שמערכת תקשורת אינה מערכת פשוטה , קשה לנתח מה קורה לאותות הללו בזמן המעבר במערכת . מאידך , עבור אותות סינוסואידליים , אנו מכירים טכניקה פשוטה לפתרון בעיות , זו של הפאזור . ( phasor ) בתורת החשמל למדתם שאם נתון אות חשמלי : ( 2-1 ) x ( t ) = A cos ( ? t + ?) אנו מייצגים אותו על-ידי פאזור שגודלו , A זווית המופע שלו ? והוא מסתובב במהירות זוויתית . ? הייצוג הגרפי הזה מתואר באיור . 2 . 3 תדר האות , , f 0 השווה למספר הסיבובים לשנייה שעושה הפאזור , קשור למהירות הזוויתית , , ? על-ידי הנוסחה : 2 ? ( 2-2 ) f = ? 0 ? 0 נקרא גם תדר זוויתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית