2 . 1 אותות שמע התבונן באיור . 2 . 1 באיור זה אפשר לראות את שינויי העוצמה של קול גבר ההוגה את המילה . HIS בתחתית האיור רשום ציר הזמן , ביחידות של שנייה . זמן ההגייה של המילה HIS בדוגמה זו הוא כ , 0 . 1 sec- כלומר כ100- מילישניות . שים לב , צורת הגל היא ( בקירוב ) מחזורית ; שיאי הגל מופיעים במחזוריות של 13 מילישניות בערך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית