שאלות חזרה לפרק 1 שאלה 1 . 1 ברוב המכוניות המיוצרות היום הדלתות ננעלות באמצעות שלט-רחוק עם עזיבת הרכב . שיטת הנעילה הזאת מבוססת על מערכת תקשורת . ציין מהו המשדר , מהו המקלט ומהו התווך במערכת הזאת . שאלה 1 . 2 כאשר אתה קורא ספר , אתה משתמש , למעשה , במערכת תקשורת ספרתית . כמה סימנים , לדעתך , מכילה מערכת התקשורת הזאת ? מהו המשדר ומהו המקלט במערכת הזאת ? שאלה 1 . 3 כיצד מסמנים SOS בכתב מורס ? רמז : התשובה אינה מופיעה בספר . יש לחפש אותה במקורות אחרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית