1 . 3 ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית בטרם ניגש ללימוד מסודר של יסודות התקשורת , נסקור בקצרה ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית . מערכת התקשורת האלקטרונית הראשונה , הטלגרף , הופעלה בשנת 1838 על-ידי סמואל מורס . ( Morse ) המידע הועבר באמצעות לחיצות קצרות וארוכות על מפסק , שמחובר לכבל שאורכו היה ; 16 km בקצהו השני של הכבל חובר זמזם חשמלי , אשר תרגם את נקישותיו של מורס לזמזומים קצרים וארוכים . החיסרון העיקרי בטלגרף של מורס היה הצורך ללמוד בעל-פה את קוד הקווים והנקודות שלו . בעיה זו נפתרה עם המצאת הטלפון על-ידי אלכסנדר גרהם בל , ( Bell ) בשנת . 1876 עד מהרה החל השימוש במרכזות טלפון פשוטות , שאפשרו תקשורת בין בני אדם , במקומות שונים . כאן המקום לציין ששתי מערכות התקשורת האלה , הטלגרף והטלפון , הן דוגמאות מייצגות של שתי המחלקות הקיימות בתקשורת האלקטרונית : התקשורת הספרתית והתקשורת התקבילית ( אנלוגית . ( בטלגרף של מורס המשדר מעביר למקלט אחד משני סימנים בלבד : קו או נקודה . זהו מקרה פרטי של תקשורת ספרתית , שבה המשדר מעביר למקלט סימן אחד מאוסף סופי ונתון של סימנים . בימינו אלה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית