נספח 4 עקרונות הפעולה של מנוע לזרם ישר ( מנוע ז " י ) מנוע חשמלי הוא התקן אלקטרו-מגנטי הממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית . קיימים סוגים רבים של מנועים חשמליים . אנו נדון כאן במנועים שמשתמשים בהם , בדרך-כלל , במערכות רובוטיות זעירות , כמו אלה שאנחנו בונים . עקרון הפעולה של מנוע לזרם ישר , ולמעשה של כל מנוע , מבוסס על כוחות מגנטיים , או אלקטרו-מגנטיים . נתחיל בסקירה של כמה תופעות מגנטיות מוכרות : א . לכל מגנט יש שני קטבים , הקוטב הצפוני מסומן ב , N- והקובץ הדרומי מסומן ב . S- מקור הכינויים לקטבים הוא בכיוון של השדה המגנטי של כדור-הארץ . ב . בין שני קטבים זהים פועל כוח דחייה ובין שני קטבים הפוכים פועל כוח משיכה . ראו איור נ . 4 . 1 ג . אפשר ליצור שדה מגנטי על-ידי הזרמת זרם חשמלי בסליל . השדה המגנטי שנוצר נקרא שדה אלקטרו-מגנטי . כיוון הזרם בסליל קובע את כיווני הקטבים האלקטרומגנטיים . אפשר לשנות את כיוון הקטבים של האלקטרו-מגנט על-ידי שינוי כיוון הזרם בסליל . ראו איור נ . 4 . 2 כדי לגרום לסיבוב של מנוע חשמלי , כמו מנוע לזרם ישר ( ז " י , ( יש ליצור כוחות מגנטיים שיוצרים תנועה סיבובית . מנוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית