נספח 2 החוצץ 74 LS 244 ( Buffer ) הרכיב 74 LS 244 מורכב משמונ ָ ה מגברים ' חוצצים ' ושמונ ָ ה מגברי יחידה . באיור נ 2 . 1 מוצג תרשים של המעגל החשמלי של הרכיב וטבלת האמת של אחד מן המגברים בחוצץ . מדוע מחברים חוצצים למוצאים של המיקרובקר ? הזרם המרבי שהמיקרובקר יכול לספק במוצאים שלו הוא . 0 . 4 mA זרם כזה אינו מספיק כדי להפעיל את יחידות הקצה המחוברות למיקרובקר . לדוגמה , כדי להפעיל נורית דפ " א נדרשים . 10 ? 12 mA התנגדות המבוא של חוצץ היא גבוהה יחסית , לכן הוא צורך זרם של כמה ? A בלבד , ואינו גורם לעומס על המיקרובקר ; יתרה מזו , הזרם בכל אחד מן המוצאים של החוצץ יכול להגיע ל . ± 20 mA- החוצץ מורכב משתי יחידות , שבכל אחת מהן מותקנים ארבעה מבואות וארבעה מוצאים . לכל אחת מן היחידות מבוא א ִ פשור ( G ) נפרד . בהמשך נתונה טבלת האמת של חוצץ ובה אפשר לראות שכאשר מבצעים א ִ פשור של אחת מיחידות החוצץ , על-ידי חיבור ' 0 ' למבואות הא ִ פשור , ( G 1 , G 2 ) המידע הנמצא במבוא של היחידה הזאת עובר למוצא שלה . כאשר מחברים ' 1 ' למבואות הא ִ פשור של יחידה כלשהי , המוצאים של היחידה הזאת עוברים ל ' מצב השלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית