ניסוי 3 עיבוד תמונה : ביצוע פעולות גיאומטריות בתמונה ( הקטנה , הטייה , הזזה )רקע עיוני פעולות גיאומטריות בתמונה הן פעולות תוכנה שמשנות את הפיקסלים בתמונה , אבל לא את ערכי הבהירות שלהם . הפעולות הגיאומטריות מעתיקות על-פי הגדרה גיאומטרית כלשהי את הפיקסלים שבתמונה המקורית למיקום חדש בתמונת היעד . ביצוע של פעולות גיאומטריות בתמונה נחוץ , למשל , לזיהוי צורות בתמונה . שיטות רבות לזיהוי צורות מבוססות על השוואת צורה המופיעה בתמונה עם צורות המאוחסנות במאגר של צורות ייחוס . כדי שההשוואה תעלה יפה , נדרש לעתים לבצע שינויים גיאומטריים בצורות שבתמונה , כגון שינוי גודלן והתאמתן לגודלן של צורות הייחוס , או הטייתן כדי שיהיו מונחות בתמונה בהטיה באופן שיתאים להטיה של צורות הייחוס . הגדלה והקטנה של תמונה כדי להגדיל או להקטין עצמים בתמונה משנים את הקואורדינאטות ( x , y ) של נקודה בתמונה המקורית , לפי המשוואות : ( 3-1 ) xnew = Sx Sy ( 3-2 ) ynew = Sy כלומר , מבצעים כיול בשיעור S של הקואורדינאטות של כל נקודה , כאשר S הוא מקדם ההגדלה . אם , S > 1 התמונה מוגדלת , ואם S < 1 התמונה מוקטנת . לדוגמה , נתבונן במקרה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית