ניסוי 2 עיבוד ראשוני של תמונה מבוא העיבוד והניתוח של תמונה שמתקבלת באמצעות ראייה ממוחשבת מתבצע גם הוא באמצעות מחשב . היות שמחשב מסוגל לעבד מספרים בלבד , גם הקלט למחשב צריך להיות בערכים מספריים . בניסוי 1 ראינו שבמוצא של מצלמה אלקטרונית מתקבלים אותות חשמליים , שנוצרים מהמרה של התמונה האופטית לתמונה אלקטרונית . כדי שהמחשב יהיה מסוגל לעבד את התמונה האלקטרונית , יש להמיר אותה לרצף של מספרים . התהליך של המרת האותות החשמליים לרצף של מספרים , נקרא ספרור . ( Digitization ) מאחר שהאותות החשמליים במוצא המצלמה מייצגים תמונה דו-ממדית , התמונה לאחר ביצוע הספרור מוצגת כמערך דו-ממדי של מספרים . רקע עיוני תהליך הספרור נחלק לשני שלבים : דגימה ( Sampling ) וכימוי . ( Quantization ) בשלב הדגימה מגבילים את מספר הנקודות המייצגות את התמונה , ובשלב הכימוי מגבילים את מספר הערכים המספריים האפשריים לייצוג ערכי הבהירות עבור כל נקודה שבתמונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית