ניסוי 18 הוספת מתמרים לרובוט וניווט הרובוט באמצעותם מבוא בדרך-כלל מנווטים רובוט באמצעות מספר מתמרים . הבחירה באילו מתמרים להשתמש תלויה בייעודו של הרובוט . בניסוים הקודמים ה ִ ִ כרנו כמה סוגים של מתמרים : מתמרי פס , מתמרי מרחק ומקודד . קיימים גם מתמרים נוספים , כגון : טמפרטורה , רעש , עשן , לחץ , תאוצה , ועוד . בניסוי זה נלמד , תחילה , כיצד לחבר מתמרים נוספים לרובוט . כלומר , באילו מבואות של המיקרובקר נוכל להשתמש לצורך זה , ומהו הממשק הדרוש למימוש החיבור . בהמשך הניסוי נתנסה בניווט הרובוט על-ידי הפעלה של כמה מתמרים בו-זמנית . רקע עיוני הוספת מתמרים תקביליים לרובוט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית