ניסוי 16 ניווט רובוט באמצעות מצפן אלקטרוני מבוא בניסוי זה נרכיב את כרטיס המצפן על בסיס הרובוט וננווט את הרובוט בעזרתו , באמצעות תכניות מתאימות . רקע עיוני באיור 16 . 1 מוצג צילום של כרטיס המצפן הייעודי , CMPS 3 ומסומנים בו ההדקים של הכרטיס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית