ניסוי 15 מצפן אלקטרוני מבוא בניסוי זה נבדוק את כרטיס המצפן המגנטי ( Magnetic Compass ) הייעודי , CMPS 03 הכולל מעבד פנימי , ( PIC ) אבל אפשר , לחילופין , להרכיב מצפן אלקטרוני אנלוגי מרכיבים בדידים . בניסוי הבא , ניסוי , 16 נחבר את הכרטיס אל בסיס הרובוט , וננווט את הרובוט בעזרתו . מצפן מגנטי מציג את כיוון הצפון המגנטי של כדור הארץ ( בישראל הצפון המגנטי והצפון הגאוגרפי קרובים זה לזה . ( באיור 15 . 1 מוצג צילום של כרטיס המצפן הייעודי CMPS 3 ומסומנים בו ההדקים השונים של הכרטיס . בהמשך נפרט את אופן השימוש בהם . הרכיבים המותקנים בכרטיס ממומשים בטכנולוגיית , SMD המאפשרת להקטין את ממדי הכרטיס . במעגל המודפס יש שני קדחים , המאפשרים להדק את הכרטיס לבסיס הרובוט . יש להדק את הכרטיס באמצעות מרווחונים ( spacers ) העשויים מפלסטיק . רקע עיוני  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית