ניסוי 14 מדידת מרחק באמצעות מתמר על-קולי ( אולטרה סוני )בחלק הראשון של הניסוי נמדוד את מהירות הקול באוויר . לאחר מכן נפעיל מערכת של מקלט / משדר , המשמשת למדידת מרחק באמצעות שידור וקליטה של גלים על- קוליים . ( Ultrasonic ) US – גלים אלו הם גלי קול שהתדר שלהם גבוה מן התדר הגבוה ביותר שבניאדם יכולים לשמוע . עקרון הפעולה של המערכת דומה לעיקרון הפעולה של מערכת עזר לראייה של העטלפים . מערכת זו של של העטלפים משוכללת ביותר . הם משדרים דופקי קול בתדר גבוה למשך זמן קצר , וקולטים את ההדים המוחזרים מגופים שגלי הקול פוגעים בהם . על סמך המידע הזה , העטלף מקבל מידע חזותי העוזר לו בניווט תעופתי . במערכת שלנו , ההד משמש לחישוב המרחק של הרובוט מעצמים בסביבתו . בחלק האחרון של הניסוי נפעיל את הרובוט על-פי מדידות מרחק שיבצע המתמר . רקע עיוני תכונות פיזיקאליות של גלי קול מהירות ההתקדמות של גל קול באוויר היא , בקירוב , 346 m / s ( בטמפרטורה של 24 ° C ובגובה פני הים . ( נסמן את מהירות זו ב , V- ונסמן את זמן המחזור של הגל בT- ואת התדר שלו ב . f- הקשר בין זמן המחזור ובין התדירות הוא :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית