ניסוי 12 כתיבת תכניות לתנועה באמצעות גלאי פס מבוא בניסוי הזה נבנה תחילה גלאי פס . גלאי נוסף לזה שבנינו בניסוי . 11 לאחר מכן נחבר לרובוט את שני הגלאים ונכתוב תכניות להנעת הרובוט . תכנית אחת תגרום לרובוט לנוע עד שהוא פוגש פס שחור , והתכנית האחרת תגרום לרובוט לעקוב אחר פס שחור על גיליון של בריסטול לבן . מטרות הניסוי . 1 בניית מתמר פס באמצעות רכיבים בדידים . . 2 הרכבת מתמרים לבסיס הרובוט . . 3 כתיבת תכניות לבקרה של תנועת הרובוט באמצעות מתמרי פס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית