ניסוי 11 גלאי פס - בנייה ומדידות מבוא אחת הדרישות מרובוט אוטונומי היא תנועה לאורך פס שצבעו שונה מצבע המשטח שהוא נע עליו . מקובל לסמן את הפס באמצעות סרט בידוד חשמלי דביק בצבע מבריק . באיור 11 . 1 מוצג תרשים מלבנים של מעגל חשמלי לזיהוי פס צבעוני המודבק על משטח שצבעו שונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית