ניסוי 10 הפעלת מנוע לז " י באמצעות מחולל PWM מובנה במיקרובקר מבוא בתכניות שכתבנו בניסויים הקודמים השתמשנו בלולאות השהייה ( delay ) כדי לקבוע את זמני הדפקים שיצרנו . בשיטה הזאת , המעבד מנוצל כמעט אך ורק לייצור הדפקים . במערכות רובוטיות , המעבד מבקר כמה תהליכים במקביל , לכן השימוש בלולאות השהיה לייצור הדפקים גורם להאטת התגובה של המיקרובקר . מאחר שהשיטה הנפוצה ביותר לבקרה של מהירות הסיבוב של המנוע היא שיטת , PWM התקינה חברת ATMEL במעבד AT 89 C 5131 חמישה מחוללים לגל ריבועי שרוחב הדופק שלהם ניתן לשינוי , כלומר , חמישה ערוצי PWM מובנים . רקע עיוני  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית