ניסוי 8 ספק ממותג למתח של 5 V מבוא ברובוט אוטונומי משתמשים , בדרך-כלל , בסוללות נטענות , או במצבר של . 12 V מתח זה משמש להפעלת המנועים של הרובוט . המתח הנדרש להפעלת המעגלים האלקטרוניים השונים המותקנים ברובוט , כמו חיישנים , מתמרים , דוחפים וממירים , הוא מתח מיוצב של , 5 V שאפשר לקבלו באחד משלושת האופנים האלה : א . שימוש במייצב טורי של , 5 V הניזון מן הסוללות או המצבר של , 12 V המשמש להפעלת המנועים . החיסרון של פתרון זה הוא שנגרם בזבוז גדול של ההספק במייצב הטורי , שמקצר את משך זמן השימוש בסוללות של . 12 V ב . שימוש בסוללות נטענות נוספות של 6 V ובמייצב טורי של 5 V מסוג . Low Drop החיסרון של הפתרון הזה הוא שהסוללות הנוספות מגדילות את עלות הרובוט ואת משקלו . ג . שימוש בספק ממותג שמבואו מחובר לסוללות של 12 V המותקנות ברובוט . בדרך הזאת ניתן לקבל מתח של 5 V בנצילות גבוהה , דבר שמאריך את משך הפעולה של הרובוט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית