ניסוי 7 בדיקת המנועים והנעת הרובוט באמצעותם מבוא בניסוי זה נתקין על כרטיס המעבד רכיבים שבאמצעותם נפעיל את מנועי הרובוט . בחלק הראשון של הניסוי נחקור את מאפייני המנועים : את השפעת ההעמסה על ביצועי המנוע ואת תלות מהירות המנוע במתח האספקה שלו . בחלק השני של הניסוי נפעיל את מנועי הרובוט באמצעות המעבד . רקע עיוני מומנט מכני ומומנט אלקטרו-מגנטי כאשר השטף המגנטי במנוע קבוע , המומנט האלקטרו-מגנטי שנוצר במנוע תלוי ליניארית בזרם הזורם דרכו . ( 7-1 ) TM = KM ? I [ N ? m ] – KM קבוע המומנט של המנוע , התלוי במבנהו ובשטף המגנטי דרכו [ N ? m / A ] – I זרם הרוטור של המנוע [ A ] הכא " מ המושרה בעוגן תלוי במהירות הסיבוב של המנוע , במבנהו ובשטף דרכו . בהנחה שהשטף קבוע , יתקבל : ( 7-2 ) E = KE ? ? אפשר להניח , בקירוב טוב , ש- . KE = KM בהמשך הניסוי נסמן את הקבוע באות . K  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית