ניסוי 5 מונים וקוצבי זמן מבוא בניסוי זה נשתמש במונים ובקוצבי-זמן המובנים בתוך המיקרובקר ומאפשרים למנות אירועים ולבצע השהיות בלי לעכב את ביצוע התכנית עצמה , מכיוון שהם פועלים במקביל לפעולתו של המיקרובקר . רקע עיוני המיקרובקר מכיל מספר מונים ( counters ) וקוצבי זמן . ( timers ) אחד ההבדלים בין מונה לקוצב זמן הוא שהמונה מונה דפקים שהתדר שלהם איננו קבוע , והם מחוברים אליו , בדרך-כלל , ממערכות שמחוץ למיקרובקר , ואילו אל קוצב הזמן מחוברים דופקי שעון שנוצרים במתנד של המיקרובקר , והתדר שלהם קבוע , ושווה ל 1 / 12- של תדר המתנד של המיקרובקר . תדר המתנד של המיקרובקר בערכת הפיתוח שלנו הוא , 24 MHz ומכאן שהתדר של קוצב הזמן הוא . 2 MHz מונים וקוצבי הזמן מאפשרים לממש דפקים שונים וגלים ריבועיים בתדרים שונים , וכן ליצור השהיות מדויקות ולמדוד משך זמן של ' אירוע . ' חשוב לציין שהמונים וקוצבי הזמן פועלים במקביל לפעולתו של המיקרובקר . דבר זה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית