ניסוי 4 הכרת מנגנון הפסיקות במיקרובקר והפעלתו מבוא מאחר שהשינוי במצב הקלט נוצר בהתקן חיצוני למעבד , השינוי במצבו של ההתקן יכול להתרחש בכל עת , ובלא תיאום עם פעולת הקלט של המעבד . היות שהמידע המתקבל מן הקלט חיוני לפעולת המערכת , נשאלת השאלה כיצד המיקרובקר מזהה שחל שינוי במצב הקלט ? בניסוי זה נכיר שיטות לפתרון בעיה זו . רקע עיוני אפשר לפתור את בעיית המעקב אחר השינויים במצב הקלט באחת משתי השיטות האלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית