ניסוי 3 מתמר אור וחיבורו למיקרובקר מבוא הרובוט מבקר את תנועתו על-פי מידע שהוא קולט מסביבתו . הרובוט קולט מהסביבה אותות פיזיקליים , כגון אור , טמפרטורה ומהירות , באמצעות חיישנים מתאימים וממיר אותם לאותות חשמליים , המסופקים למבואות של מעבד הרובוט . הניסוי שנבצע נחלק למספר חלקים . בחלק הראשון של הניסוי נבחן את תכונותיו של מתמר אור . בחלקו השני של הניסוי נחבר את המתמר למיקרובקר , ונכתוב תכניות המטפלות באותות החשמליים המתקבלים מן המתמר . רקע עיוני המרה של גדלים פיזיקליים , כגון עוצמת הארה , טמפרטורה , מהירות ולחץ , לאותות חשמליים , מתבצעת באמצעות מערכת של חיישנים ( sensors ) ומתמרים . ( transducers ) חיישן הוא רכיב שקולט אות פיזיקלי שהוא " חש " ומתמר הוא רכיב שממיר את האות הפיזיקלי שנלקט באמצעות החיישן לאות חשמלי . החיישן מחובר למעגל חשמלי המאפשר לבצע פעולות על האות ( הגברת האות , הנחתתו , וכדומה , ( כך שהמתמר , שמותקן במוצא המערכת , יפיק אות המתאים לדרישות המערכת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית