ניסוי 2 כתיבה והרצה של תכניות קלט / פלט בסיסיות מבוא בניסוי הזה נכתוב ונפעיל תכנית שמדליקה ומכבה את נוריות הדפ " א שה ִ כרנו בניסוי הקודם , באמצעות המפסקים Dip switches המותקנים בכרטיס החומרה ומחוברים למבואות המיקרובקר . רקע עיוני באיור 2 . 1 מסורטט מעגל שבו מחוברים שמונה מפסקים מסוג SPST לפ ִ תחה 0 של המיקרובקר , הפועלת כפ ִ ִ תחת קלט במערכת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית