ניסוי 1 תוכנות המהדר והצריבה של המיקרובקר מבוא המטרה של ניסוי זה היא להכיר את סביבת העבודה שבה נבצע את הניסויים המוצעים בספר הזה , הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה . בניסויים נשתמש בכרטיס שמותקן בו מיקרובקר 89 C 5131 ממשפחת XX 51 של חברת , Atmel ונתרגל באמצעותו תהליך של כתיבת תכניות והרצתן . ניתן , כמובן , להשתמש במיקרובקר שונה מזה שנעשה בו שימוש בספר ניסויים זה . את התכניות נכתוב בשפת , C 51 זוהי גרסה של שפת , C שהיא ייעודית למיקרובקר שנשתמש בו . לפני שניגשים לביצוע הניסוי יש לעיין בנספח 1 של הספר שבו מובא תיאור של התוכנות השונות הנדרשות להפעלת המיקרובקר ואופן התקנתן וכן תיאור של כרטיס המיקרובקר . מומלץ , בנוסף , לעיין בנספח 2 שבו מובא תיאור של מבנה החוצצים ( Buffers ) המותקנים בו . לפני שמתחילים לבצע את הניסוי , יש לוודא שהתוכנות הנחוצות מותקנות במחשב שישמש לביצוע הניסוי , ושכרטיס החומרה של המיקרובקר מחובר אל שקע USB כלשהו במחשב זה . רקע עיוני  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית