מבוא חלקו הראשון של ספר ניסויים זה מממש גישה המבוססת על תהליך לימודי של " מערכת צומחת " כדי להקנות ללומדים את ההבנה והמיומנויות הנדרשות כדי לתכנן , לבנות ולהפעיל רובוט נייד . בתחילת הלימוד התלמידים מתנסים בהפעלה ובתכנות של המיקרובקר שסביבו נבנת המערכת . בהמשך , מתנסים התלמידים בהפעלת חיישנים , מנועים ומתמרים שונים , באופן חיבורם אל המיקרובקר ובכתיבת תכניות מתאימות להפעלתם . בהמשך , מוקדש ניסוי לבנייה של בסיס ( פלטפורמה ) למערכת רובוטית שעליה ניתן להתקין את הסוללות , המנועים והחיישנים השונים . הבסיס לרובוט המופיע בספר זה הוא בגדר הצעה לבנייה וניתן לממש את הבסיס בכל דרך או אמצעי הנראים לתלמידים . לאחר הרכבת הבסיס התלמידים מוסיפים מתמרים אל הרובוט הנבנה ומפעילים את המערכת הרובוטית באמצעותם . הניסויים האחרונים , בחלקו הראשון של הספר , מאפשרים לתלמיד לנווט את הרובוט באמצעות הפעלתם , בו בזמן , של מספר מתמרים . חלקו השני של ספר הניסויים עוסק בראייה ממוחשבת ומאפשר , על-ידי חיבורה של מצלמת רשת כלשהי , ( Web cam ) ליצור תמונות ממוחשבות שניתן לבצע בהן מניפולציות שונות ובהמשך לקלוט ולעבד באמצעותן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית