האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה האגף לתכנון משרד ולפיתוח החינוך תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית המרכז מדעי-טכנולוגי הישראלי לחינוך ע » ש עמוס דה-שליט משרד החינוך אישור מס 4194 , כתיבה מוטי מאיר – רובוטיקה גדי הרמן – ראייה ממוחשבת שאול זרצקי – חיישנים ומתמרים ייעוץ פדגוגי-דידקטי יעקב שינבוים צבי סנדר אבי לופו אבי כהן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית