לחיות יחד לנוכח התמורות שחלו ב"פוליטיקה של ההסדרה" ישנם חוגים דתיים וחילוניים המשוכנעים כי מערכת היחסים בין דתיים לחילונים לא יכולה להמשיך ולהתבסס עוד על הסדרים פוליטיים או על כרסום זוחל בסטאטוס קוו . חוגים אלה מנסים ליישב את המחלוקת בדרך של שותפות והסכמה - למשל , באמצעות אמנה חברתית . על ייחודה של האמנה החברתית כדפוס ליישוב מחלוקות אומר מנחם לורברבוים כי : " הכרחי הדבר שנבחין בין אמנה חברתית לבין סטטוס-קוו , שכן קיים ביניהם הבדל מהותי : סטטוס-קוו איננו מניח תשתית ערכית משותפת המקובלת על כל שכבות הציבור . הוא משמש בעצם קו הפסקת אש של החברה , וככזה הוא איננו יכול לשמש בסיס לערכים משותפים , אלא לכל היותר מרשם של ויתורים תחת איום … לאמנה , בניגוד לסטטוס-קוו , יש תפקיד מכונן . תפקידה ליצור שפה מוסרית וערכית המשותפת לחברה , על כל הבדלי האוכלוסייה והשקפות העולם של חבריה . אמנה איננה באה להגשים את החלום המגזרי של כל קבוצה , אלא אמורה להתייחס לחברה הישראלית על כל מורכבותה , וליצור כלים שיאפשרו לאנשים שונים החלוקים בדעותיהם , באמונותיהם , באורחות חייהם , ויותר מכל - בחלומותיהם , להמשיך ולהתמיד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט