היחסים בין דתיים לחילונים בתחום החברתי ובתחום הפוליטי היחסים בין דתיים לחילונים מושפעים מניגודי השקפות , מיחסי כוחות פוליטיים ומדעות קדומות . לא אחת נתפסים החילונים בעיני אנשים דתיים כ"תינוקות שנשבו , " שיש לעשות מאמצים כדי שישובו לכור מחצבתם . לדעת אבי שגיא " הציבור הדתי נוטה , לרוב , לראות בחילוני אדם שזהותו היהודית מופחתת . גם אם החילוני אינו ' עגלה ריקה , ' כפי שסבר ה'חזון איש , ' בוודאי אין הוא ' עגלה יהודית' מלאה ... ] אין סימטריה [ בין היהדות החילונית לבין היהדות הדתית . רק היהדות הדתית ממשיכה את המורשת היהודית , והיהדות החילונית היא למצער תקלה היסטורית * " . גם מצד חילוניים קיימת התנשאות כלפי אנשים דתיים ולא אחת הם מוצגים כנאורים וליברליים פחות . לכך יש להוסיף את חששם שהניסיונות מצד אנשים דתיים לעצב את החיים הציבוריים במדינת ישראל ברוח יהודית דתית יבואו על חשבון ערכים דמוקרטיים . הדרך שבה כל צד רואה את האחר היא , בין השאר , תוצאה של העובדה שאפשרויות המפגש בין דתיים לחילונים מעטות . מערכת החינוך , ממעונות יום ועד בית-הספר היסודי והתיכון , היא נפרדת , ומכללות ומוסדות להשכלה גבוהה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט