פרק : 17 לחיות עם מחלוקת - יחסי בין דתיים חילונים חילוקי הדעות בין דתיים לחילונים בסוגיות כמו צביון השבת בפרהסיה , או גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל טעונים רגשות עזים ומלווים בביטויים חריפים משני הצדדים . חמורות מהן הן המחלוקות בסוגיית הנהגת נישואים אזרחיים ובסוגיית " מיהו יהודי , " שכן מחלוקות אלו מאיימות לפלג את החברה הישראלית היהודית . עם זאת , יש הסבורים כי האיום המרחף על לכידותה של החברה הישראלית היהודית בפתחה של המאה ה , 21- כאשר כל צד מודע יותר לכוחו ולהישגיו , מתון יותר מאופיו של האיום בשנות ה50- וה60- של המאה ה . 20- אז הייתה התחושה של שני הצדדים , כי מדובר בהכרעות גורליות העתידות לעצב את דמותה של המדינה . בשנות ה50- וה60- ועד שנות ה70- של המאה ה20- חשו הדתיים , כי הם נתונים תחת מתקפה חילונית . תחושה זו נבעה הן מהיותם מיעוט מספרי והן מהציפייה הכללית שהחברה הישראלית תעבור תהליך של חילון . ציפייה זו התבססה על התפיסה השלטת באותם ימים , כי החילון הוא רכיב מרכזי של העולם המודרני בכלל ושל התנועה הציונית בפרט . לכך יש להוסיף את הדומיננטיות הפוליטית והתרבותית של מפלגות השמאל ושל התארגנויות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט